Milieu

TSM-chemie levert uitsluitend producten die ruim voldoen aan alle wettelijke normen met betrekking tot: biologische afbreekbaarheid, etikettering, Europese Detergentenverordening, ADR transport, MSDS-normering, preparatenrichtlijn, biocide richtlijn, dierproefvrij etc..
Bovendien levert TSM-chemie geen producten die het label giftig dragen.

Onze producten worden geproduceerd volgens de eisen uit de milieuwetgeving, die in samenspel met de lokale overheid constant wordt beoordeeld en verbeterd. De opslag van de grondstoffen en eindproducten voldoen aan de richtlijnen uit de PGS, de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (voormalig CPR).

Verder wordt het afval waar mogelijk hergebruikt en de afvalstromen zo beperkt mogelijk gehouden. Het doel is de totale milieubelasting ook voor de gebruikers zo laag mogelijk te houden.